COMES

comes
Uppslagsord
comes comitis m./f.
Definition
följesagare, betjänt
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
448
Swedish