COLO_2

colo
Uppslagsord
colō colere coluī cultum
Definition
odla, vårda, högakta
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
333
Swedish