COGNOSCO

cognosco
Uppslagsord
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum
Definition
lära känna, få veta
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
339
Swedish