cogito
Uppslagsord
cōgitō -āre
Definition
tänka, överväga
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
515
Swedish