CITVS/CITO_2

citus
Uppslagsord
citus -a -um
Definition
snabb; citō: snabbt (adv)
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
590
Swedish