CINIS

cinis
Uppslagsord
cinis cineris m./f.
Definition
aska
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Luft och eld
Frekvens
779
Swedish