CETERVS/CETERA_1/CETERI

ceterus
Uppslagsord
cēterus -a -um
Definition
den andra, andra, resten
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
596
Swedish