CETERVM_2

ceterum
Uppslagsord
cēterum
Definition
för övrigt, men, däremot
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
571
Swedish