CERTO_1

certo
Uppslagsord
certō -āre
Definition
kämpa, tävla
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Idrott
Frekvens
864
Swedish