CERTE

certe
Uppslagsord
certē
Definition
säkert, bestämt
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
601
Swedish