CELERITER

celeriter
Uppslagsord
celeriter
Definition
snabbt
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
967
Swedish