celebro
Uppslagsord
celebrō -āre
Definition
talrikt (ofta) besöka, fira
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
893
Swedish