CAVSA

causa
Uppslagsord
causa -ae f.
Definition
orsak, skäl; causā + gen: på grund av
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
107
Swedish