CAVEO

caveo
Uppslagsord
caveō cavēre cāvī cautum
Definition
vara försiktig, akta sig för
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Våld
Frekvens
941
Swedish