CASTVS_2

castus
Uppslagsord
castus -a -um
Definition
fläckfri, ren, from
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
838
Swedish