CASTRA_2

castrum
Uppslagsord
castrum -ī n.
Definition
(pl.) läger
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
224
Swedish