CARVS

carus
Uppslagsord
cārus -a -um
Definition
kär, dyrbar
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
462
Swedish