brevis
Uppslagsord
brevis -e
Definition
kort, grund
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
589
Swedish