BONVS

bonus
Uppslagsord
bonus -a -um
Definition
god
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
68
Swedish