BENEFICIVM

beneficium
Uppslagsord
beneficium -ī n.
Definition
välgärning
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
182
Swedish