BEATVS

beatus
Uppslagsord
beātus -a -um
Definition
lycklig, förmögen, välmående, välsignad
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
408
Swedish