BARBARVS_1

barbarus
Uppslagsord
barbarus -ī m.
Definition
utlänning, barbar
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
768
Swedish