AVIS

avis
Uppslagsord
avis -is f.
Definition
fågel
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
855
Swedish