AVDEO

audeo
Uppslagsord
audeō audēre ausus sum
Definition
våga
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
270
Swedish