ASTRVM

astrum
Uppslagsord
astrum -ī n.
Definition
stjärna
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Luft och eld
Frekvens
685
Swedish