ARX

arx
Uppslagsord
arx arcis f.
Definition
borg, fästning; bergstopp
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
638
Swedish