ARVVM

arvum
Uppslagsord
arvum -ī n.
Definition
åker, teg
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
637
Swedish