ARMA

arma
Uppslagsord
arma -ōrum n. pl.
Definition
vapen
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
98
Swedish