ARBOR

arbor
Uppslagsord
arbor arboris f.
Definition
träd
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
468
Swedish