APTVS

aptus
Uppslagsord
aptus -a -um
Definition
passande, lämplig
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
916
Swedish