appello
Uppslagsord
appellō -pellāre
Definition
kalla (vid namn)
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
700
Swedish