ANTIQVVS

antiquus
Uppslagsord
antīquus -a -um
Definition
gamla, forntida, tidigare
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Tidslängd
Frekvens
617
Swedish