ANTE_1/ANTE_2

ante
Uppslagsord
ante
Definition
före, framför (adverb och prep. + ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
112
Swedish