ANIMAL

animal
Uppslagsord
animal -ālis n.
Definition
levande varelse, djur
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
547
Swedish