ANIMA

anima
Uppslagsord
anima -ae f.
Definition
anda, liv, själ
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
493
Swedish