AMPLVS

amplus
Uppslagsord
amplus -a -um
Definition
rymlig, präktig
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
915
Swedish