AMNIS

amnis
Uppslagsord
amnis -is m.
Definition
flodstrand, brink, strand
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
467
Swedish