AMITTO

amitto
Uppslagsord
āmittō -mittere -mīsī -missum
Definition
sända bort, förlora
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
486
Swedish