ALTER

alter
Uppslagsord
alter altera alterum
Definition
den ena/andra av två
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
148
Swedish