alo
Uppslagsord
alō alere aluī alitum
Definition
nära, utfodra
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
817
Swedish