ALIVS/ALIAS

alius
Uppslagsord
alius -a -ud
Definition
en annan, annat; ālias: en annan gång
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
37
Swedish