AGMEN

agmen
Uppslagsord
āgmen -minis n.
Definition
tågande marsch, här, trupp
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
358
Swedish