AGITO

agito
Uppslagsord
agitō -āre
Definition
driva hit och dit, egga, bedriva
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
578
Swedish