AGER

ager
Uppslagsord
ager agrī m.
Definition
fält, landet, åker
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
324
Swedish