AER

aer
Uppslagsord
āēr āeris m.
Definition
luft
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Luft och eld
Frekvens
845
Swedish