AEGRE

aegre
Uppslagsord
aegrē
Definition
med ovilja, med möda
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
984
Swedish