AEGER_2

aeger
Uppslagsord
aeger aegra aegrum
Definition
sjuk
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
810
Swedish