ADVERTO

adverto
Uppslagsord
advertō -vertere -vertī -versum
Definition
vända bort, avvända
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
986
Swedish