ADEO_2

adeo
Uppslagsord
adeō
Definition
ända dit, så
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
555
Swedish