ADEO_1

adeo
Uppslagsord
adeō -īre -iī -itum
Definition
gå till, nalkas
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
595
Swedish